Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2007

Κεραία Δημοτικού Ραδιοφώνου Λάρισας 93,6

Στην ευρύτερη περιοχή των 300μέτρων που:
"Σύμφωνα με τον Νόμο 3431/2006, γύρω από κάθε κατασκευή κεραίας που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν θα πρέπει να υπάρχουν χώροι προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα επίπεδα έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των ορίων της ICNIRP. Επιπλέον, σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα επίπεδα έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των ορίων της ICNIRP."

βρίσκονται
4 Δημοτικά
3 Γυμνάσια
1 Λύκειο
και δεν ανέφερα τα φροντιστήρια και τους παιδικούς σταθμούς νηπιαγωγεία !!
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2007

Νέα διεύθυνση για το περιβάλλον

Νέα διεύθυνση για το περιβάλλον

ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Λέτε να δούμε κάποια στιγμή δημοσιευμένες στον ημερήσιο τύπο τις τιμές των ρύπων της πόλης μας και άλλων περιοχών του Νομού Λάρισας; Και ενημερωμένο το αντίστοιχο site του υπουργείου όπως αυτό με το "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της Αθήνας"

Περιλαμβάνονται
1. Τμήμα Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Εφαρμογής τους.

2. Τμήμα Ελέγχου Πηγών Ρύπανσης− Υγειονομικής Προστασίας Περιβάλλοντος.
3. Τμήμα Σχεδιασμού και Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος.
4. Τμήμα Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων.
5. Γραφείο Διοικητικής Στήριξης.

Μήπως θα πρέπει να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο που ακριβώς εντάσσονται οι έλεγχοι για ρύπανση από Η/Μ ακτινοβολία, ραδιενέργεια, διοξίνες και τέτοιου τύπου υποπροϊόντα τεχνολογίας;

Μήπως η ατμοσφαιρική ρύπανση για την πόλη μας ακόμη και τώρα είναι θέμα ταμπού (βλ.petkok); Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος.

Σχετικά sites:
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Το περιβάλλον στη Λάρισα