Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2007

Οι Δημόσιοι Χώροι ανήκουν σε όλους μας.

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες αφορά στην κατασκευή προστεγάσματος (τέντας) σε κατάστημα της Αλεξανδρούπολης, με την οποία επικυρώνεται ανάκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 3447/2007 απόφασή του απέρριψε αίτηση καταστηματάρχη που ζητούσε να ακυρωθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως, με την οποία ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση που χορηγούσε στον καταστηματάρχη άδεια κατασκευής προστεγάσματος (τέντας) σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Έλλης της πρωτεύουσας του νομού Έβρου.
Με την άδεια, που ανακλήθηκε, επιτράπηκε στον καταστηματάρχη να κατασκευάσει σταθερό προστέγασμα με κάθετα στηρίγματα επί του πεζοδρομίου της οδού Έλλης στην Αλεξανδρούπολη.
Η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του πολεοδομικού σχεδιασμού στον οποίο υπάγονται και οι κοινόχρηστοι χώροι, τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και την πολεοδομική νομοθεσία απαγορεύεται ρητά η κατασκευή προστεγάσματος με κάθετα στηρίγματα στους πεζόδρομους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους.
Επίσης, η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ότι απαγορεύεται η κατασκευή προστεγάσματος, καθώς μάλιστα «παρατηρείται το φαινόμενο της μετατροπής των προστεγασμάτων σε κλειστό χώρο, είτε με πλαστικά φύλλα νάιλον, είτε με τζάμι, είτε με άλλο υλικό, επεκτείνοντας με τον τρόπο αυτό το χώρο των καταστημάτων».
Η απόφαση, επικαλούμενη λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στην ανεμπόδιστη, ελεύθερη και ομαλή διέλευση των πεζών από τα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους και τους κοινόχρηστους χώρους, απέρριψε την αίτηση του καταστηματάρχη.
Το ΣτΕ έκρινε ότι μπορούν να τοποθετούνται τέντες πάνω από τους κοινόχρηστους χώρους, που θα στηρίζονται σε οριζόντια στηρίγματα επί των τοίχων των κτιρίων και δεν θα υπερβαίνουν το μήκος που έχουν οι βεράντες, αλλά δεν θα βγαίνουν και έξω από την οικοδομική γραμμή.

Σας προκαλώ να αναρωτηθείτε πόσα από αυτά που αναφέρονται στην απόφαση του ΣτΕ έχετε δεί να μην εφαρμόζονται στην πόλη μας. Ρίξτε μιά ματιά και στο χωριό του Αη Βασίλη. Δείτε και τις καφετέριες της Νεάπολης. Μέχρι που πρέπει να φτάνουν οι τέντες; Είναι πάνω από το δρόμο και όχι στ όρια της οικοδομικής γραμμής.

Δώστε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στους πεζόδρομους πλατείες κοινόχρηστους χώρους !!
Είναι αρμοδιότητα του Δήμου και της Νομαρχίας να ελέγχει αν οι ιδιώτες τηρούν τον Νόμο.